Vilkår og betingelser – Vilisk
Skip til indhold

Vårudsalg 🐣 Fantastiske månedstilbud!

  Vilkår og betingelser

  VIRKSOMHEDSBYGGE

  Udvalget af løsøre på hjemmesiden sælges ikke af hjemmesideejeren, men af ​​sælger. Ved køb af løsøre indgås derfor en kontrakt mellem køber og sælger. Hjemmesideejeren er derfor ikke part i denne salgsaftale. De vilkår og betingelser, der gælder mellem Sælger og Køber, er inkluderet i dette dokument for nemheds skyld. Bemærk venligst: disse generelle vilkår og betingelser gælder mellem køber og sælger og kan derfor ikke påberåbes fra webstedsejerens side.

  Hvis sælgeren er etableret i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gælder det europæiske fjernsalgsdirektiv. Dette direktiv omfatter følgende rettigheder og garantier:

  - Sælger skal klart og skriftligt give Køber oplysninger om afgifter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen.

  - Køber modtager ordre inden for 30 dage, medmindre andet er aftalt med sælger. Såfremt den pågældende løsøre ikke er (eller ikke længere) tilgængelig, skal Sælger oplyse Køber herom. Eventuelle (forskuds)betalinger skal tilbagebetales inden for tredive dage, medmindre Sælger leverer en sammenlignelig løsøre.

  - Køber har fortrydelsesret, hvilket betyder, at køber kan fortryde købet i minimum fjorten dage uden begrundelse. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af køber. Eventuelle (forskuds)betalinger skal refunderes inden for tredive dage.

  ARTIKEL 1 – DEFINITIONER

  I disse mæglerbetingelser gælder følgende definitioner:

  1. Hjemmeside: platform gjort tilgængelig via www. ayla-deco. nl , inklusive alle tilknyttede underdomæner.
  1. Hjemmesideejer: vilisk.com
  1. Køber: den person, der foretager et køb på førnævnte hjemmeside.
  1. Sælger: virksomhed, der enten som producent eller som erhvervsdrivende sælger løsøre til Køber.

   

  ARTIKEL 2 – KØBERS RETTIGHEDER

  Hvis sælgeren er etableret i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gælder det europæiske fjernsalgsdirektiv. Dette direktiv omfatter følgende rettigheder og garantier:

  1. Sælger skal klart og skriftligt give Køber oplysninger om afgifter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen.
  1. Køber modtager ordren inden for 30 dage, medmindre andet er aftalt med sælger. Såfremt den pågældende løsøre ikke er (eller ikke længere) tilgængelig, skal Sælger oplyse Køber herom. Eventuelle (forskuds)betalinger skal tilbagebetales inden for tredive dage, medmindre Sælger leverer en sammenlignelig løsøre.
  1. Køber har fortrydelsesret, hvilket betyder, at Køber uden begrundelse kan fortryde købet i minimum fjorten dage. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af køber. Eventuelle (forskuds)betalinger skal refunderes inden for tredive dage.

  ARTIKEL 3 – ARTEN AF BROIDNINGSTJENESTE

  1. Udvalget af løsøre på hjemmesiden sælges ikke af hjemmesideejeren, men af ​​sælger. Ved køb af løsøre indgås derfor en kontrakt mellem køber og sælger. Hjemmesideejeren er derfor ikke part i denne salgsaftale.
  1. Visse løsøregenstande købes via hjemmesiden fra tredjeparter, uanset om de er etableret i EU eller ej.
  1. Tjenesten leveret af webstedsejeren er en mæglertjeneste, der leveres til en tredjepart. Ved bestilling af løsøre via Hjemmesiden er Hjemmesideindehaveren bemyndiget til at optræde som mellemmand i Købers navn og for Købers regning og bestille løsøret hos den faktiske Sælger af det pågældende løsøre.
  1. Hvis den egentlige Sælger er etableret uden for Holland, og det pågældende løsøre derfor skal importeres, vil dette ske under Købers navn. Yderligere omkostninger, såsom importmoms og (fortoldnings)omkostninger, afholdes af Køber.

  ARTIKEL 4 – BETALING

  1. Betaling af det købte produkt afregnes gennem hjemmesidens ejer. Hjemmesideejeren er også ansvarlig for (fortsat) betaling til den faktiske Sælger.
  1. Det er muligt, at priserne angivet på Hjemmesiden afviger fra de beløb, som Hjemmesideindehaveren betaler eller fortsætter med at betale til den faktiske Sælger. Det kan ske, at Sælger får mulighed for at købe produktet for et lavere beløb, efter at det er købt af Køber. I disse tilfælde betragtes forskellen mellem det beløb, som Køber har betalt, og det beløb, der faktisk er betalt til Sælger, som kompensation for den formidlingsydelse, som Hjemmesideejeren leverer til tredjemand.

  ARTIKEL 5 – KLAGEPROCEDURE

  1. I tilfælde af at Køber er utilfreds med måden, hvorpå (mellem)aftalen er gennemført, kan dette meddeles Hjemmesideejeren via de kontaktoplysninger, der er angivet på Hjemmesiden. Enhver indberetning foretaget af køber vil blive behandlet af webstedsejeren med den største omhu og så hurtigt som muligt. Hjemmesideejeren vil give et reelt svar til Køber senest fjorten dage efter modtagelsen af ​​meddelelsen.
  1. Hvis køberen er utilfreds med den procedure, der henvises til i stk. 1 i denne artikel, kan køberen henvende sig til tvistudvalget for den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  100 % tilfredshedsgaranti

  Vores #1 prioritet er din tilfredshed, uanset hvad. Vi finder altid en løsning på eventuelle problemer.

  Miljøbevidst

  Bæredygtighed er centralt for vores produkter. Vilisk-produkter er gode for dig og planeten takket være CO2-neutralitet.

  Sikker checkout

  Vi bruger SSL-certifikater til alle vores transaktioner, hvilket gør dine betalingsoplysninger 100 % sikre.