Handelsdebiter – Vilisk
Skip til indhold

Sommerudsalg : rabat på op til 50%

  Handelsdebiter

  VIRKSONHEDSSSSTRUKTUR

  Udbuddet af løsøre på Hjemmesiden sælges ikke af Hjemmesideindehaver, men af ​​Sælger. Ved køb af løsøre indgår der derfor et kontrakt mellem Køber og Sælger. Hjemmesideindehaver er derfor ikke selv del i denne købsaftale. De vilkår og betingelser, der gælder mellem Sælger og Køber, er medtaget i dette dokument for nemheds skyld. Bemærk: Disse generelle vilkår og betingelser gælder mellem køber og sælger og kan derfor ikke håndhæves på grund af Website Holder.

  Hvis sælger er baseret i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gælder det europæiske fjernsalgsdirektiv. Dette direktiv omfatter følgende rettigheder og garantier:

  - Sælger skal give køberoplysninger om skatter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen klart og skriftligt.

  - Køber modtager ordren inden for 30 dage, uden der er aftalt en anden frist med sælger. Hvis den pågældende løsøregenstand ikke eller længere er tilgængelig, skal sælger informere køber om dette. Eventuelle (ud) betaler skal refundere inden 30 dage, uden Sælger leverer og tilsvarende løsøregenstand.

  - Køber har fortrydelsesret, hvilket betyder, at Køber kan returnere købet i mindsst fjorten dage uden at angive grunde. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af køber. Eventuelle (ud) payer skal refunderes inden for tredive dage.

  ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

  I disse formidlingsbetingelser gælder følgende definitioner:

  Hjemmeside: tilgængelig platform, der er tilgængelig via www.vilto.nl, herunder alle tilknyttede underdomæner.
  Hjemmesidens ejer: Vilisk.com
  Køber: den person, der foretager et køb på den førnævnte hjemmeside.
  Sælger: virksomhed, der enten sum producer eller som forhandler sælger løsøre til Køber.


  ARTIKEL 2 - KØBERS RETTIGHEDER

  Hvis sælger er etableret i et land i Den Europæiske Union (EU), Norge, Liechtenstein eller Island, gælder det europæiske fjernsalgsdirektiv. Dette direktiv omfatter følgende rettigheder og garantier:

  Sælger skal give køberoplysninger om skatter, betaling, levering og opfyldelse af aftalen klart og skriftligt.
  Køber modtager ordren inden for 30 dage, uden der er aftalt en anden frist med sælger. Hvis den pågældende løsøregenstand ikke eller længere er tilgængelig, skal sælgeren informere køberen om dette. Eventuelle (ud) betaler skal refundere inden 30 dage, uden Sælger leverer og tilsvarende løsøregenstand.
  Køber har fortrydelsesret, hvilket betyder, at Køber kan returnere købet i mindsst fjorten dage uden at angive grunde. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af Køber. Eventuelle (ud) payer skal refunderes inden for tredive dage.
  ARTIKEL 3 - MÆGLINGSTJENESTENS ART

  Udbuddet af løsøre på Hjemmesiden sælges ikke af Indehaveren af ​​Hjemmesiden, men af ​​Sælger. Når der købes løsøre, indgår der derfor et kontrakt mellem Køber og Sælger. Hjemmesideindehaveren selv er derfor ikke del i denne købsaftale.
  Gennem hjemmesiden købes visse løsøregenstande fra tredjeparter, uanset om de er baseret i EU eller ej.
  Den service, der leveres af Hjemmesideindehaveren, er en formidlingsservice, der leveres til en tredjepart. Ved bestilling af en løsøregenstand via hjemmesiden er hjemmesideindehavenen autoriseret til at fungere som mellemmand i købers navn og på købers vegne og købe løsøregenstande fra den faktiske sælger af den relevante løsøregenstand.
  Hvis den faktiske sælger er baseret uden for Holland, og den pågældende løsøregenstand derfor skal importeres, skal dette ske i købers navn. Yderligere omkostninger såsom importmoms og (told)fortoldningsomkostninger skal afholdes af Køber.
  ARTIKEL 4 - BETALING

  Afregning af betaling for det købte produkt sker via indehaveren af ​​hjemmesiden. Hjemmesideindehaveren tager sig også af (videre)payment til den faktiske sælger.
  Det er muligt, at de priser, der er angivet på Hjemmesiden, afviger fra det beløb, sum Hjemmesideindehaveren (videre)payer til den faktiske Sælger. Sælger kan få mulighed for at købe en vare for et lavere beløb, efter at det er blevet købt af Køber. Forskellen mellem det beløb, som Køber har betalt, og det beløb, der er betalt til den faktiske Sælger, skal i disse tilfælde betragtes som kompensation for den formidlingstjeneste, som Hjemmesideindehaven har leveret til tredjeparten.
  ARTIKEL 5 - KLAGEPROCEDURE

  I tilfælde af at Køber er utilfreds med den måde, hvorpå (mægler)aftalen er blevet udført, kan dette meddeles til Hjemmesideindehaver via de Kontaktoplysninger, der er anført på Hjemmesiden. Enhver rapport fra Køber vil blive behandlet af Hjemmesideindehaver med den største omhu og så hurtigt som muligt. Hjemmesideindehaver vil give et stof svar til køber inden for maksimalt fjorten dage efter modtagelse af meddelelsen.
  I tilfælde af utilfredshed med den procedure, der er nævnt i stk. 1 i artiklen, kan køber henvende sig til tvistbilæggelseskommissionen på den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  100% Tilfred Skure Garanti

  Vores #1 prioritet er din tilfredshed, uanset hvad. Hvis du har et problem, vil vi løse det!

  Miljøvenlig

  Bæredygtighed er nuclei i alle vores produkter, som vi fremstiller. Vilto-produkter er bedre for dig og for planeten.

  Sikker kasse

  Vi bruger SSL certifikater til vores transaktioner, hvilket gør din betalingsløsning 100 % sikre.